15 mars 2017
Hapja e regjistrimeve online

21 prill
Mbyllja e regjistrimeve

23 prill
Dita e garës

Ora 9:30 - 10:30
Takimi në Kalanë e Prezës.
Proçedurat e regjistrimit,
ndarja e numrave dhe parkimi.

10:45 - 11:30
Starti i zbritjes së provës.
Rradha e nisjes sipas numrit të garës.
Koha e provës do të kronometrohet.

12:00 - 13:00
Zbritja e parë e kronometruar.
Rradha e nisjes sipas kohës së provës, (koha më e mirë në fund).

13:00 - 14:00
Zbritja e dytë finale e kronometruar.
Rradha e nisjes sipas kohës së zbritjes së parë, (koha më e mirë
në fund).

Koha më e vogël fiton.

Ora 14:30
Ceremonia e ndarjes së çmimeve.